Xe 45 chỗ (45 seat bus)

Xe hợp đồng 45 chỗ limousine

Xe hợp đồng 45 chỗ limousine

Thương hiệu: Skybus

Giá thuê:

Xe hợp đồng 45 chỗ ghế soay

Xe hợp đồng 45 chỗ ghế soay

Thương hiệu: Universe

Giá thuê:

Xe hợp đồng 45 chỗ

Xe hợp đồng 45 chỗ

Thương hiệu: Universe

Giá thuê:

Xe Du Lịch 45 Chỗ

Xe Du Lịch 45 Chỗ

Thương hiệu: Hãng Thaco

Giá thuê: